ELPS står för English-Language Professionals in Swedish Higher Education. ELPS är ett nätverk bestående av personer som arbetar med engelska språket i text och annan kommunikation inom den svenska högskolan. Vi har möten två gånger per år.

Medlem i nätverket kan du bli om du är anställd inom högskolesektorn och arbetar med översättning från svenska till engelska eller språkgranskning av engelska texter. En medlem kan förbli medlem så länge hen är fortsatt verksam som översättare eller språkgranskare inom högskolesektorn.

Mer om ELPS.

För att komma åt vår blogg och vårt forum behöver du vara medlem i nätverket och ha ett konto – se mer info under Kontakt
Logga in